Slavnostní předání medailí Antonína Randy za rok 2017


publikováno: 10.11.2017

Slavnostní akt zahájil první místopředseda Jednoty českých právníků JUDr. Pavel Tůma, který mezi přítomnými hosty přivítal prorektora Univerzity Karlovy, prof. JUDr. Aleše Gerlocha, a proděkana Právnické fakulty UK a vedoucího katedry evropského práva prof. JUDr. PhDr. Michala Tomáška, DrSc. Mezi hosty bylo i vedení obou nejvyšších soudů, předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Josef Baxa, místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala i místopředseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Michal Mazanec.

Úvodní slovo přednesl JUDr. Pavel Rychetský, předseda Jednoty českých právníků a předseda Ústavního soudu. Slavnostní přednášku přednesl vedoucí katedry evropského práva PF UK profesor Tomášek, který se zaměřil na způsoby recepce a transpozice evropského práva v Číně, Japonsku a Jižní Koreji.

Poté následovalo předání Randových medailí za rok 2017 navrženým právnickým osobnostem.

Z rukou předsedy Jednoty českých právníků JUDr. Pavla Rychetského převzal stříbrnou medaili Antonína rytíře Randy soudce Nejvyššího soudu a v letech 2005 až 2015 soudce soudu Ústavního, JUDr. Vladimír Kůrka.

Další tři osobnosti pak obdržely medaili bronzovou. K oceněným patří soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. Josef Holejšovský, vedoucí právního oddělení odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj JUDr. Pavla Schodelbauerová a soudce Nejvyššího správního soudu a v letech 2003 až 2013 soudce Ústavního soudu JUDr. Miloslav Výborný.

Za všechny oceněné vystoupil s krátkým poděkováním JUDr. Vladimír Kůrka (viz foto).

 

PhDr. IVANA CIHLÁŘOVÁ 

Foto KAREL LOJKA