oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Sekce ADR při ČAK apeluje na vrácení institutu „prvního setkání s mediátorem“ do věcného záměru civilního řádu soudního!

publikováno: 07.03.2018

Navrhovaný věcný záměr ve svém díle 3 - Klid řízení zcela vypouští možnost, aby soud nařídil stranám tzv. první setkání s mediátorem, a to údajně kvůli tomu, že je narušen princip dobrovolnosti mediace. Samotná mediace však nemá s nařízením prvního setkání s mediátorem nic společného!

Je politováníhodné, že sami navrhovatelé, znalci zákona, neznají rozdíl mezi soudem nařízeným prvním setkáním stran s mediátorem, které slouží čistě osvětě a vysvětlení principů mediace a mediací samotnou, která je VŽDY a pouze dobrovolná. Žádnou povinnou mediaci náš právní řád nezná!

Jak vidno, i samotní znalci zákona nemají znalosti o podstatě tohoto institutu a už jej z věcného záměru vypouštějí... A to i přesto, že od roku 2012, kdy byl zákon o mediaci v netrestních věcech přijat, pomohla mediace dle statistik advokátů-mediátorů ve stovkách i tisícovkách případů vyřešit spor rychle, efektivně a pomohla tak odlehčit justici! Úspěšnost mediací je zhruba 80procentní. Tedy čtyři pětiny případů sporů, které se na základě povinného poučení o mediaci (to je ono povinné „první setkání s mediátorem“) dostaly dobrovolně před mediátora, se následně pod jeho vedením podařilo vyřešit!

A to odhlížíme od toho, že se vypuštěním tohoto institutu dostává Česká republika do velkého problému s naplněním evropské Směrnice o mediaci 2008/52/ES, která ukládá členským státům principy mediace efektivně zakotvit do svého právního řádu.

A co laická obec? Jak ta se o mediaci dozví, když bude odstraněna jediná možnost, jak se o ní něco dozvědět? Vypuštěním tohoto institutu mediaci, jakožto kvalifikovanou snahu o dohodu, opět pohřbíme…

Vypadá to, že se z bodu 1 posunujeme zpátky do bodu 0. Svět i Evropa roli mimosoudních řešení sporů stále posiluje a my se po úspěšném „rozběhu“ máme zase vrátit na start?

Za advokáty-mediátory mohu jednoznačně odpovědět NE. A jsem přesvědčená, že stejně odpoví i spokojení klienti, kterým mediace vyřešila letité soudní spory, a v neposlední řadě i soudci, kteří s mediacemi pracují a mají s nimi ty nejlepší zkušenosti.

 

JUDr. Martina Doležalová, PhD., advokátka a zapsaná mediátorka, vedoucí sekce ADR ČAK