Sekce ADR při ČAK apeluje na vrácení institutu „prvního setkání s mediátorem“ do věcného záměru civilního řádu soudního!


publikováno: 07.03.2018

Je politováníhodné, že sami navrhovatelé, znalci zákona, neznají rozdíl mezi soudem nařízeným prvním setkáním stran s mediátorem, které slouží čistě osvětě a vysvětlení principů mediace a mediací samotnou, která je VŽDY a pouze dobrovolná. Žádnou povinnou mediaci náš právní řád nezná!

Jak vidno, i samotní znalci zákona nemají znalosti o podstatě tohoto institutu a už jej z věcného záměru vypouštějí... A to i přesto, že od roku 2012, kdy byl zákon o mediaci v netrestních věcech přijat, pomohla mediace dle statistik advokátů-mediátorů ve stovkách i tisícovkách případů vyřešit spor rychle, efektivně a pomohla tak odlehčit justici! Úspěšnost mediací je zhruba 80procentní. Tedy čtyři pětiny případů sporů, které se na základě povinného poučení o mediaci (to je ono povinné „první setkání s mediátorem“) dostaly dobrovolně před mediátora, se následně pod jeho vedením podařilo vyřešit!

A to odhlížíme od toho, že se vypuštěním tohoto institutu dostává Česká republika do velkého problému s naplněním evropské Směrnice o mediaci 2008/52/ES, která ukládá členským státům principy mediace efektivně zakotvit do svého právního řádu.

A co laická obec? Jak ta se o mediaci dozví, když bude odstraněna jediná možnost, jak se o ní něco dozvědět? Vypuštěním tohoto institutu mediaci, jakožto kvalifikovanou snahu o dohodu, opět pohřbíme…

Vypadá to, že se z bodu 1 posunujeme zpátky do bodu 0. Svět i Evropa roli mimosoudních řešení sporů stále posiluje a my se po úspěšném „rozběhu“ máme zase vrátit na start?

Za advokáty-mediátory mohu jednoznačně odpovědět NE. A jsem přesvědčená, že stejně odpoví i spokojení klienti, kterým mediace vyřešila letité soudní spory, a v neposlední řadě i soudci, kteří s mediacemi pracují a mají s nimi ty nejlepší zkušenosti.

 

JUDr. Martina Doležalová, PhD., advokátka a zapsaná mediátorka, vedoucí sekce ADR ČAK