oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Regulace exekucí

publikováno: 10.04.2015

Poslanecká sněmovna dne 9. 4. 2015 ve druhém čtení odsouhlasila poslanecké návrhy na regulaci exekucí, na kterých se rozhodující mírou podílelo Ministerstvo spravedlnosti. Úprava občanského soudního řádu a exekučního řádu, kterou nyní sněmovna projednává, se týká osmi oblastí. Změny směřují k celkové humanizaci průběhu exekucí i k posílení dohledu nad exekutorskými úřady.

Součástí poslanecké novely je například ministerský návrh na výslovné zakotvení pořadí, v němž mají být vydávány exekuční příkazy a tedy zajišťován dlužníkův majetek. Cílem této úpravy je, aby exekutor měl zákonem danou povinnost vymáhat pohledávku nejprve z peněz dlužníka uložených na účtu či ze mzdy a až v posledku z prodeje movitých nebo nemovitých věcí. 

Novela také stanoví, aby exekutor musel vždy pořizovat videozáznam z prováděné mobiliární exekuce. Až čtvrtina stížností na exekutory se totiž týká prohlídek bytů apod. Díky videozáznamu bude možné snadněji prokázat případné protiprávní jednání všech zúčastněných osob, což bez důkazních prostředků není dnes možné. 

V novele je také navržen efektivnější systém prohlídek exekutorských úřadů. Nově by Ministerstvo spravedlnosti mohlo tyto úřady přijet zkontrolovat i bez předchozího vyrozumění, což je podmínka, která v současné době značně otupuje skutečně účinný dohled nad činností exekutorských úřadů.  

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR