Regulace exekucí


publikováno: 10.04.2015

Součástí poslanecké novely je například ministerský návrh na výslovné zakotvení pořadí, v němž mají být vydávány exekuční příkazy a tedy zajišťován dlužníkův majetek. Cílem této úpravy je, aby exekutor měl zákonem danou povinnost vymáhat pohledávku nejprve z peněz dlužníka uložených na účtu či ze mzdy a až v posledku z prodeje movitých nebo nemovitých věcí. 

Novela také stanoví, aby exekutor musel vždy pořizovat videozáznam z prováděné mobiliární exekuce. Až čtvrtina stížností na exekutory se totiž týká prohlídek bytů apod. Díky videozáznamu bude možné snadněji prokázat případné protiprávní jednání všech zúčastněných osob, což bez důkazních prostředků není dnes možné. 

V novele je také navržen efektivnější systém prohlídek exekutorských úřadů. Nově by Ministerstvo spravedlnosti mohlo tyto úřady přijet zkontrolovat i bez předchozího vyrozumění, což je podmínka, která v současné době značně otupuje skutečně účinný dohled nad činností exekutorských úřadů.  

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR