oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., představil nová pravidla výběru kandidátů na soudce NS

publikováno: 06.06.2017

Předseda Nejvyššího soudu je zveřejnil po projednání s místopředsedou, předsedy kolegií a soudci NS na základě jejich připomínek. Účelem nově schválených pravidel je stanovit jasné požadavky a postup pro výběr a hodnocení kandidátů na soudce Nejvyššího soudu na základě zákonných požadavků (zejména čl. 93 Ústavy, § 60 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jejich cílem bylo v první řadě vymezení obecných a zvláštních předpokladů, které musí splňovat osoba v případě zájmu o výkon funkce soudce NS. Ve druhé pak také stanovení transparentního postupu hodnocení každého kandidáta a jeho výběr, zakončený v případě splnění stanovených požadavků návrhem předsedy NS na jeho přeložení, nebo návrhem na jmenování soudcem a přidělení k NS, podaným ministrovi spravedlnosti.

Nový systém by měl být mnohem transparentnější a bude otevřený i pro advokáty, státní zástupce, akademiky a další mimořádné právnické osobnosti, které splňují zákonné předpoklady pro jmenování soudcem. Všichni uchazeči „zvenčí“ musí být právnickou osobností, která je uznávána a respektována širokou odbornou veřejností. Svou mimořádnou erudici bude kandidát prokazovat dosavadním odborným působením, právnickou kariérou, publikační činností, vědecko-pedagogickými hodnostmi, členstvím v mezinárodních a vnitrostátních odborných společnostech, vědeckých radách právnických fakult a univerzit, jakož i v redakčních radách renomovaných právnických časopisů a dalšími významnými odbornými oceněními. “Jsem přesvědčen, že mimořádné osobnosti z mimosoudní sféry mohou činnost Nejvyššího soudu výrazně obohatit,“ uvedl profesor Šámal.

Pravidla pro výběr kandidátů na soudce vznikala přibližně od poloviny roku 2016 a jsou inspirována mimo jiné těmi, která jsou uplatňována v ostatních zemích Evropské unie. Jejich přesné znění najdete ZDE.

Zatím není jasné, kdy se nová kritéria poprvé uplatní v praxi, protože aktuálně je Nejvyšší soud plně obsazen.

Zdroj: Nejvyšší soud, justice.cz