oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., představil nová pravidla výběru kandidátů na soudce NS

publikováno: 06.06.2017

Předseda Nejvyššího soudu je zveřejnil po projednání s místopředsedou, předsedy kolegií a soudci NS na základě jejich připomínek. Účelem nově schválených pravidel je stanovit jasné požadavky a postup pro výběr a hodnocení kandidátů na soudce Nejvyššího soudu na základě zákonných požadavků (zejména čl. 93 Ústavy, § 60 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jejich cílem bylo v první řadě vymezení obecných a zvláštních předpokladů, které musí splňovat osoba v případě zájmu o výkon funkce soudce NS. Ve druhé pak také stanovení transparentního postupu hodnocení každého kandidáta a jeho výběr, zakončený v případě splnění stanovených požadavků návrhem předsedy NS na jeho přeložení, nebo návrhem na jmenování soudcem a přidělení k NS, podaným ministrovi spravedlnosti.

Nový systém by měl být mnohem transparentnější a bude otevřený i pro advokáty, státní zástupce, akademiky a další mimořádné právnické osobnosti, které splňují zákonné předpoklady pro jmenování soudcem. Všichni uchazeči „zvenčí“ musí být právnickou osobností, která je uznávána a respektována širokou odbornou veřejností. Svou mimořádnou erudici bude kandidát prokazovat dosavadním odborným působením, právnickou kariérou, publikační činností, vědecko-pedagogickými hodnostmi, členstvím v mezinárodních a vnitrostátních odborných společnostech, vědeckých radách právnických fakult a univerzit, jakož i v redakčních radách renomovaných právnických časopisů a dalšími významnými odbornými oceněními. “Jsem přesvědčen, že mimořádné osobnosti z mimosoudní sféry mohou činnost Nejvyššího soudu výrazně obohatit,“ uvedl profesor Šámal.

Pravidla pro výběr kandidátů na soudce vznikala přibližně od poloviny roku 2016 a jsou inspirována mimo jiné těmi, která jsou uplatňována v ostatních zemích Evropské unie. Jejich přesné znění najdete ZDE.

Zatím není jasné, kdy se nová kritéria poprvé uplatní v praxi, protože aktuálně je Nejvyšší soud plně obsazen.

Zdroj: Nejvyšší soud, justice.cz