Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., představil nová pravidla výběru kandidátů na soudce NS


publikováno: 06.06.2017

Jejich cílem bylo v první řadě vymezení obecných a zvláštních předpokladů, které musí splňovat osoba v případě zájmu o výkon funkce soudce NS. Ve druhé pak také stanovení transparentního postupu hodnocení každého kandidáta a jeho výběr, zakončený v případě splnění stanovených požadavků návrhem předsedy NS na jeho přeložení, nebo návrhem na jmenování soudcem a přidělení k NS, podaným ministrovi spravedlnosti.

Nový systém by měl být mnohem transparentnější a bude otevřený i pro advokáty, státní zástupce, akademiky a další mimořádné právnické osobnosti, které splňují zákonné předpoklady pro jmenování soudcem. Všichni uchazeči „zvenčí“ musí být právnickou osobností, která je uznávána a respektována širokou odbornou veřejností. Svou mimořádnou erudici bude kandidát prokazovat dosavadním odborným působením, právnickou kariérou, publikační činností, vědecko-pedagogickými hodnostmi, členstvím v mezinárodních a vnitrostátních odborných společnostech, vědeckých radách právnických fakult a univerzit, jakož i v redakčních radách renomovaných právnických časopisů a dalšími významnými odbornými oceněními. “Jsem přesvědčen, že mimořádné osobnosti z mimosoudní sféry mohou činnost Nejvyššího soudu výrazně obohatit,“ uvedl profesor Šámal.

Pravidla pro výběr kandidátů na soudce vznikala přibližně od poloviny roku 2016 a jsou inspirována mimo jiné těmi, která jsou uplatňována v ostatních zemích Evropské unie. Jejich přesné znění najdete ZDE.

Zatím není jasné, kdy se nová kritéria poprvé uplatní v praxi, protože aktuálně je Nejvyšší soud plně obsazen.

Zdroj: Nejvyšší soud, justice.cz