oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte věcný záměr nového civilního řádu soudního?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Předseda Evropského soudu pro lidská práva Guido Raimondi navštívil Českou advokátní komoru

publikováno: 21.06.2017

Vedení České advokátní komory v čele s jejím předsedou JUDr. Martinem Vychopněm přijalo dnes 21. června 2017 v Kaňkově paláci v Praze předsedu Evropského soudu pro lidská práva Guida Raimondiho.

Spolu s ním přijeli také Aleš Pejchal, soudce Evropského soudu pro lidská práva zvolený za Českou republiku, a Françoise Elens-Passos, vrchní tajemnice Evropského soudu pro lidská práva. 

Delegace Evropského soudního dvora velmi přivítala možnost setkat se v rámci své oficiální návštěvy České republiky také se zástupci české advokacie. Guido Raimondi hned v úvodu vyzdvihl úlohu a význam advokacie a jejích zástupců při zastupování před ESLP. V současnosti eviduje ESLP na devadesát tisíc živých stížností a jejich vyřízení je podle jeho slov velmi odvislé právě od kvality právních zástupců stěžovatelů, od toho, jak právo vysvětlují a jak dokáží objasnit klientům, zda jejich stížnost má nebo nemá šanci na úspěch. Správná aplikace Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je nezbytným předpokladem pro řádné vyřízení napadených případů. Pokud jde o Českou republiku, zde ESLP eviduje toliko 160 živých případů, což odráží i dobrou práci národních soudů, zejména pak Ústavního soudu.

V rámci pracovního jednání přítomní účastníci setkání diskutovali zejména o aktuální situaci ohledně Dodatkového protokolu č. 16 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, jehož cílem je rozšíření poradní pravomoci ESLP na otázky práv a svobod chráněných Úmluvou a umožnění vnitrostátním „nejvyšším soudům“, aby si v konkrétním soudním sporu vyžádaly posudek ESLP k otázkám výkladu a použití Úmluvy.

Otázkou v této souvislosti ale je i to, které „nejvyšší soudy“ by mohly posudek žádat. V České republice by tuto pravomoc mohl mít buď pouze Ústavní soud, nebo i Nejvyšší soud a Nejvyšší správní soud.

Dalším tématem, kterého se setkání týkalo, byla novinka spočívající v podobě vydávání odůvodnění samosoudci u zamítnutých stížností. To se podle vyjádření Aleše Pejchala diskutovalo dlouhodobě i na setkáních mezi zástupci ESLP a CCBE, a je proto více než potěšující, že se podařilo prosadit a od 1. června tohoto roku musejí samosoudci ESLP k zamítnutí stížnosti připojit i odůvodnění. To přispěje k menší deprivaci stěžovatelů, jimž dosud důvody odmítnutí jejich stížnosti zůstávaly utajené, a zároveň ke zvýšení prestiže a dobrého jména ESLP.

Bulletin advokacie připravuje pro letní dvojčíslo, které vyjde na konci srpna, rozhovor s oběma soudci ESLP. Sledujte nás!

 

JUDr. Hana Rýdlová

Foto Barbora Petráčková