oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Předseda ČAK Martin Vychopeň odhalil nově umístěný pomník událostí 17. 11. 1989

publikováno: 18.11.2016

Dne 16. listopadu 2016 v 17 hodin předseda České advokátní komory JUDr. Martin Vychopeň slavnostně znovuodhalil pomník věnovaný událostem 17. listopadu 1989, který je nově umístěn na průčelí Kaňkova paláce. Slavnostnímu aktu byli přítomni vedle ministra spravedlnosti ČR JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D., a starosty Prahy 1 Ing. Oldřicha Lomeckého špičky české justice, zákonodárné i výkonné moci a široká veřejnost.

Předseda Komory při svém projevu vyzdvihl potřebu ochrany demokracie a jejích principů a zmínil také důvody, které k přemístění pomníku vedly. Poté pozval hosty k prohlídce nově vybudované galerie připomínající události 17. listopadu 1989 a přilehlých prostor sloužících pro potřeby Komory.

V dnes již uzavřeném průchodu Kaňkova paláce se u pomníku věnovaného událostem 17. 11. 1989 shromažďovaly vždy davy lidí, vznikala tlačenice, mezi věnci a květinami hořely svíčky, docházelo k drobným požárům, k poškozování pískovcové podlahy průchodu, pravidelně tu zasahovala ochranka ČAK s hasicími přístroji, několikrát v posledních letech byli povoláni k zásahu v průchodu i profesionální hasiči, protože vznikl požár, který dokonce ohrožoval život a zdraví lidí a celou budovu. Rok od roku se situace horšila i v tom, že lidí navštěvujících pomník přibývalo a rostla i jejich jistá nekázeň při pietních vzpomínkách. Tento stav byl nadále těžko udržitelný.  

Tomu nemohla Česká advokátní komora jako vlastník Kaňkova paláce nadále jen přihlížet, a proto přistoupila k opravám průchodu a k vyřešení možnosti připomínat si významná data nedávné české historie důstojně a bez nebezpečí ohrožení života a zdraví lidí. Vzhledem k tomu, že Kaňkův palác je kulturní památkou v památkové rezervaci hlavního města Prahy, která je zapsána na seznamu UNESCO, ČAK jako jeho vlastník oslovila v prvé řadě Národní památkový ústav a odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Památkáři navrhli úpravy, které baroknímu paláci měly vrátit jeho původní vzhled z doby, než došlo k jeho necitlivé proměně – průchod byl totiž uměle probourán v roce 1953 v souvislosti s tramvajovými kolejemi na Národní třídě, kdy byl zúžen chodník před palácem a chodci byli vedeni právě průchodem. 

Pomník připomínající události 17. 11. 1989 navrhli památkáři nově umístit na průčelí Kaňkova paláce. Veřejnost má tak od středy možnost v míře daleko větší než dříve přicházet důstojně uctít u pomníku památné dny. Navíc, v obnovených barokních výkladcích jsou směrem na Národní třídu trvale umístěny velkoformátové fotografie připomínající události listopadu 1989. V místech dnes již bývalého podloubí vznikl malý galerijní prostor, v němž jsou vystaveny další velkoformátové fotografie z období sametové revoluce od Tomkiho Němce, který byl středečnímu slavnostním aktu rovněž přítomen a ve svém projevu mj. ocenil, jak Komora k úpravám přistoupila. 

Ve zbývajících prostorách bývalého uměle vytvořeného průchodu paláce je nově také vybudováno lepší zázemí pro činnost České advokátní komory, které potřebuje mimo jiné pro organizaci bezplatných právních porad s advokáty, pro návštěvy, chod podatelny a recepce.

JUDr. Hana Rýdlová

Foto Jakub Stadler, Eva Dvořáková