Předseda ČAK Martin Vychopeň odhalil nově umístěný pomník událostí 17. 11. 1989


publikováno: 18.11.2016

Předseda Komory při svém projevu vyzdvihl potřebu ochrany demokracie a jejích principů a zmínil také důvody, které k přemístění pomníku vedly. Poté pozval hosty k prohlídce nově vybudované galerie připomínající události 17. listopadu 1989 a přilehlých prostor sloužících pro potřeby Komory.

V dnes již uzavřeném průchodu Kaňkova paláce se u pomníku věnovaného událostem 17. 11. 1989 shromažďovaly vždy davy lidí, vznikala tlačenice, mezi věnci a květinami hořely svíčky, docházelo k drobným požárům, k poškozování pískovcové podlahy průchodu, pravidelně tu zasahovala ochranka ČAK s hasicími přístroji, několikrát v posledních letech byli povoláni k zásahu v průchodu i profesionální hasiči, protože vznikl požár, který dokonce ohrožoval život a zdraví lidí a celou budovu. Rok od roku se situace horšila i v tom, že lidí navštěvujících pomník přibývalo a rostla i jejich jistá nekázeň při pietních vzpomínkách. Tento stav byl nadále těžko udržitelný.  

Tomu nemohla Česká advokátní komora jako vlastník Kaňkova paláce nadále jen přihlížet, a proto přistoupila k opravám průchodu a k vyřešení možnosti připomínat si významná data nedávné české historie důstojně a bez nebezpečí ohrožení života a zdraví lidí. Vzhledem k tomu, že Kaňkův palác je kulturní památkou v památkové rezervaci hlavního města Prahy, která je zapsána na seznamu UNESCO, ČAK jako jeho vlastník oslovila v prvé řadě Národní památkový ústav a odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Památkáři navrhli úpravy, které baroknímu paláci měly vrátit jeho původní vzhled z doby, než došlo k jeho necitlivé proměně – průchod byl totiž uměle probourán v roce 1953 v souvislosti s tramvajovými kolejemi na Národní třídě, kdy byl zúžen chodník před palácem a chodci byli vedeni právě průchodem. 

Pomník připomínající události 17. 11. 1989 navrhli památkáři nově umístit na průčelí Kaňkova paláce. Veřejnost má tak od středy možnost v míře daleko větší než dříve přicházet důstojně uctít u pomníku památné dny. Navíc, v obnovených barokních výkladcích jsou směrem na Národní třídu trvale umístěny velkoformátové fotografie připomínající události listopadu 1989. V místech dnes již bývalého podloubí vznikl malý galerijní prostor, v němž jsou vystaveny další velkoformátové fotografie z období sametové revoluce od Tomkiho Němce, který byl středečnímu slavnostním aktu rovněž přítomen a ve svém projevu mj. ocenil, jak Komora k úpravám přistoupila. 

Ve zbývajících prostorách bývalého uměle vytvořeného průchodu paláce je nově také vybudováno lepší zázemí pro činnost České advokátní komory, které potřebuje mimo jiné pro organizaci bezplatných právních porad s advokáty, pro návštěvy, chod podatelny a recepce.

JUDr. Hana Rýdlová

Foto Jakub Stadler, Eva Dvořáková