oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Právnická fakulta UK zve na konferenci o sdílené ekonomice a deliktech

publikováno: 28.03.2018

Tato mezinárodní konference, která se bude konat 7. června 2018, je již druhou v pořadí v projektu Specifického vysokoškolského výzkumu zaměřeného na problematiku sdílené ekonomiky. Po úvodní diskusi nad tématem, která byla otevřena na loňské konferenci Sdílená ekonomika – sdílený právní problém? a která byla dále vedena v průběhu roku i na jiných diskusních fórech a v rámci odborného tisku, je pro letošní rok cílem organizátorů věnovat se v podrobnostech dílčím aspektům zkoumané problematiky.

Právo jako normativní systém má význam a má svou platnost pouze tehdy, umožnuje-li při překročení zaváděných normativů přisoudit odpovědnost konkrétnímu porušiteli a dává-li efektivní možnost prostřednictvím veřejné a státní moci vynucovat chování odpovídající zavedeným pravidlům. Z tohoto důvodu je otázka deliktní odpovědnosti jedním z ústředních bodů každého právního odvětví. Nová technologická řešení pro poskytování služeb, která se často vymykají geografické teritorialitě práva, a podoba poskytovaných služeb otevírají otázky stran potřeby vytvoření nových odpovědnostních schémat a souvisejících nástrojů pro efektivní uplatňování práva. Proto by zejména těmto otázkám měla být na konferenci věnována pozornost.    

„Jednacími jazyky konference budou čeština, slovenština a v případě širší mezinárodní účasti angličtina. V případě zařazení angličtiny jako jednacího jazyka bude zajištěno tlumočení do češtiny. Výstupem z konference bude kolektivní monografie sestávající se z přednesených příspěvků, jakož i připravených a případně nepřednesených příspěvků účastníků konference,“ doplnil hlavní řešitel projektu prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

Termín pro přihlášení účastníků konference je nejpozději do 3. června 2018.  Z kapacitních důvodů je počet účastníků omezen na 120. Přihlášení lze provést elektronicky na e-mailovou adresu konferencepp@email.cz nebo písemně na adresu PF UK, k rukám JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D., tajemníka katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. 

(red)