Právnická fakulta UK zve na konferenci o sdílené ekonomice a deliktech


publikováno: 28.03.2018

Právo jako normativní systém má význam a má svou platnost pouze tehdy, umožnuje-li při překročení zaváděných normativů přisoudit odpovědnost konkrétnímu porušiteli a dává-li efektivní možnost prostřednictvím veřejné a státní moci vynucovat chování odpovídající zavedeným pravidlům. Z tohoto důvodu je otázka deliktní odpovědnosti jedním z ústředních bodů každého právního odvětví. Nová technologická řešení pro poskytování služeb, která se často vymykají geografické teritorialitě práva, a podoba poskytovaných služeb otevírají otázky stran potřeby vytvoření nových odpovědnostních schémat a souvisejících nástrojů pro efektivní uplatňování práva. Proto by zejména těmto otázkám měla být na konferenci věnována pozornost.    

„Jednacími jazyky konference budou čeština, slovenština a v případě širší mezinárodní účasti angličtina. V případě zařazení angličtiny jako jednacího jazyka bude zajištěno tlumočení do češtiny. Výstupem z konference bude kolektivní monografie sestávající se z přednesených příspěvků, jakož i připravených a případně nepřednesených příspěvků účastníků konference,“ doplnil hlavní řešitel projektu prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

Termín pro přihlášení účastníků konference je nejpozději do 3. června 2018.  Z kapacitních důvodů je počet účastníků omezen na 120. Přihlášení lze provést elektronicky na e-mailovou adresu konferencepp@email.cz nebo písemně na adresu PF UK, k rukám JUDr. Jakuba Morávka, Ph.D., tajemníka katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. 

(red)