oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Právní služby online a další vzdělávání advokátů

publikováno: 29.11.2018

Ve dnech 7. a 8. 11. 2018 se v pražském sídle České advokátní komory konala 13. schůze představenstva ČAK. Na dvě nejdůležitější projednávaná témata: přípravu metodického pokynu o poskytování právních služeb online a nově přijatá Pravidla dalšího vzdělávání advokátů upozorňuje náhradník představenstva ČAK JUDr. Petr Toman, LL.M.:

Nejprve tedy k poskytování právních služeb online. Tématu se podrobně věnovala odborná sekce pro právo IT a GDPR. Listopadovému představenstvu předložila již ucelený návrh výkladového stanoviska, které by mělo zpřesňovat právní aspekty této stále častěji využívané formy činnosti advokátů. Cílem metodického pokynu je postavit najisto, kdo a jak může právní služby online poskytovat. Představenstvo ČAK při formulaci výkladového stanoviska vycházelo z řady zahraničních materiálů a bylo vedeno úmyslem chránit jak advokáty, tak klienty a zajistit kvalitu a etiku poskytování právních služeb. Představenstvo považovalo projednávaný materiál za natolik závažný, dotýkající se velkého počtu advokátů, že se rozhodlo předložit jej před jeho schválením k diskusi jednak orgánům advokacie, ale především široké advokátní veřejnosti. Člen představenstva JUDr. Martin Meissner, Ph.D., který má danou problematiku na starosti, se následně obrátil na advokáty s výzvou k diskusi nad předloženým materiálem. Výzvu naleznete ZDE.

Představenstvo očekává širokou diskusi mezi advokáty a zejména pak připomínky těch, kteří mají se poskytováním právních služeb online své zkušenosti. Výkladové stanovisko by mělo být schváleno na některém z příštích zasedání představenstva ČAK.

Dalším z důležitých bodů projednávaných představenstvem bylo přijetí Pravidel dalšího vzdělávání advokátů, které předložil člen představenstva JUDr. Radim Miketa. Pravidla jsou zveřejněna ZDE a začne se podle nich postupovat již od roku 2019.

Závěrem mi dovolte popřát vám jménem celého představenstva příjemné prožití vánočních svátků a spokojený nový rok 2019. Věřím, že i koncem příštího roku budeme moci s klidem říci, že advokacie je skvělá profese.