Právní služby online a další vzdělávání advokátů


publikováno: 29.11.2018

Nejprve tedy k poskytování právních služeb online. Tématu se podrobně věnovala odborná sekce pro právo IT a GDPR. Listopadovému představenstvu předložila již ucelený návrh výkladového stanoviska, které by mělo zpřesňovat právní aspekty této stále častěji využívané formy činnosti advokátů. Cílem metodického pokynu je postavit najisto, kdo a jak může právní služby online poskytovat. Představenstvo ČAK při formulaci výkladového stanoviska vycházelo z řady zahraničních materiálů a bylo vedeno úmyslem chránit jak advokáty, tak klienty a zajistit kvalitu a etiku poskytování právních služeb. Představenstvo považovalo projednávaný materiál za natolik závažný, dotýkající se velkého počtu advokátů, že se rozhodlo předložit jej před jeho schválením k diskusi jednak orgánům advokacie, ale především široké advokátní veřejnosti. Člen představenstva JUDr. Martin Meissner, Ph.D., který má danou problematiku na starosti, se následně obrátil na advokáty s výzvou k diskusi nad předloženým materiálem. Výzvu naleznete ZDE.

Představenstvo očekává širokou diskusi mezi advokáty a zejména pak připomínky těch, kteří mají se poskytováním právních služeb online své zkušenosti. Výkladové stanovisko by mělo být schváleno na některém z příštích zasedání představenstva ČAK.

Dalším z důležitých bodů projednávaných představenstvem bylo přijetí Pravidel dalšího vzdělávání advokátů, které předložil člen představenstva JUDr. Radim Miketa. Pravidla jsou zveřejněna ZDE a začne se podle nich postupovat již od roku 2019.

Závěrem mi dovolte popřát vám jménem celého představenstva příjemné prožití vánočních svátků a spokojený nový rok 2019. Věřím, že i koncem příštího roku budeme moci s klidem říci, že advokacie je skvělá profese.