oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Právě vychází letošní poslední číslo Bulletinu advokacie

publikováno: 19.12.2017

Vážení čtenáři,
prosincové vydání Bulletinu advokacie je teprve na cestě k Vám, ale už dnes můžeme prozradit, co jsme pro Vás na předvánoční čtení připravili.

Přečtete si v něm mimo jiné úvodník místopředsedy ČAK Mgr. Roberta Němce, LL.M.,  o úloze a postavení Komory v oblasti legislativy.

Prosincové číslo je také bohaté na aktuality, podíváte se virtuálně do Bruselu, kde byl člen představenstva ČAK JUDr. Antonín Mokrý zvolen pro rok 2018 prezidentem CCBE. 

Nabídneme Vám i několik rozhovorů. Zejména věnujte pozornost tomu s JUDr. Petrem Lavickým o novémcivilním řádu soudním, ale i s JUDr. Antonínem Mokrým nejen o jeho nové funkci v CCBEnebo s pražským advokátem Danem Zwiebem, který získal za právní služby neslyšícím prestižní ocenění Pro Bono & CSR 2017.

Dozvíte se i o některých novinkách v povinném pojištění profesní odpovědnosti pro rok 2018 a připraven je pro Vás i druhý díl seriálu o elektronické evidenci tržeb u advokátů.

V rubrice Z právní teorie a praxe otevřeli renomovaní autoři zajímavá témata, například o zda lze akcionářům odejmout zákonem přiznaná práva,  nebo o náhradě nemajetkové újmy při usmrcení, v judikatuře najdete stanovisko ÚS k otázce stanovení odměny advokáta, či stanovisko ESLP o tom, jak lze záznamy odposlechů telefonické komunikace mezi advokátem a klientem použít v trestním řízení proti třetím osobám. 

Ani v posledním letošním čísle nebudou chybět tradiční rubriky z kárné praxe, odborné literatury, stejně jako pozvánky na přednášky, semináře nebo odborné konference a kongresy. 

Přejeme Vám, abyste si v i v hektické předvánoční době našli čas na čtení, a hlavně klidné, pohodové svátky a do nového roku co nejvíce pracovních i osobních úspěchů.