Právě vychází letošní poslední číslo Bulletinu advokacie


publikováno: 19.12.2017

Přečtete si v něm mimo jiné úvodník místopředsedy ČAK Mgr. Roberta Němce, LL.M.,  o úloze a postavení Komory v oblasti legislativy.

Prosincové číslo je také bohaté na aktuality, podíváte se virtuálně do Bruselu, kde byl člen představenstva ČAK JUDr. Antonín Mokrý zvolen pro rok 2018 prezidentem CCBE. 

Nabídneme Vám i několik rozhovorů. Zejména věnujte pozornost tomu s JUDr. Petrem Lavickým o novémcivilním řádu soudním, ale i s JUDr. Antonínem Mokrým nejen o jeho nové funkci v CCBEnebo s pražským advokátem Danem Zwiebem, který získal za právní služby neslyšícím prestižní ocenění Pro Bono & CSR 2017.

Dozvíte se i o některých novinkách v povinném pojištění profesní odpovědnosti pro rok 2018 a připraven je pro Vás i druhý díl seriálu o elektronické evidenci tržeb u advokátů.

V rubrice Z právní teorie a praxe otevřeli renomovaní autoři zajímavá témata, například o zda lze akcionářům odejmout zákonem přiznaná práva,  nebo o náhradě nemajetkové újmy při usmrcení, v judikatuře najdete stanovisko ÚS k otázce stanovení odměny advokáta, či stanovisko ESLP o tom, jak lze záznamy odposlechů telefonické komunikace mezi advokátem a klientem použít v trestním řízení proti třetím osobám. 

Ani v posledním letošním čísle nebudou chybět tradiční rubriky z kárné praxe, odborné literatury, stejně jako pozvánky na přednášky, semináře nebo odborné konference a kongresy. 

Přejeme Vám, abyste si v i v hektické předvánoční době našli čas na čtení, a hlavně klidné, pohodové svátky a do nového roku co nejvíce pracovních i osobních úspěchů.