oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Politické procesy v Encyklopedii českých právních dějin

publikováno: 06.11.2017

Dne 24. října 2017 uspořádala Evropská společnost pro právní dějiny společně s Ústavem pro studium totalitních režimů v Informačním centru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prezentaci dvou svazků Encyklopedie českých právních dějin, které obsahují přes 200 politických procesů od nejstarších dob do současnosti.


Jedná se o zcela unikátní soubor mapující různé podoby mnohdy zneužívání politické moci. Hlavními aktéry prezentace byli doc. JUDr. Petr Pithart, který vysoce ocenil celý projekt jako těžko překonatelné dílo vysoké vědecké hodnoty. Poté Mgr. Tomáš Bursík z Archivu bezpečnostních složek rozebral základní rysy politických procesů v moderních dějinách a nakonec doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., zastupující redakci Encyklopedie, představil tento projekt, jenž bude mít 20 svazků, v nichž budou obsaženy ve více než 3500 heslech české právní dějiny v nejširších politických, ekonomických a sociologických souvislostech. Jednalo se o jednu z řady připravovaných tematických prezentací tohoto projektu.   

 red