Politické procesy v Encyklopedii českých právních dějin


publikováno: 06.11.2017


Jedná se o zcela unikátní soubor mapující různé podoby mnohdy zneužívání politické moci. Hlavními aktéry prezentace byli doc. JUDr. Petr Pithart, který vysoce ocenil celý projekt jako těžko překonatelné dílo vysoké vědecké hodnoty. Poté Mgr. Tomáš Bursík z Archivu bezpečnostních složek rozebral základní rysy politických procesů v moderních dějinách a nakonec doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., zastupující redakci Encyklopedie, představil tento projekt, jenž bude mít 20 svazků, v nichž budou obsaženy ve více než 3500 heslech české právní dějiny v nejširších politických, ekonomických a sociologických souvislostech. Jednalo se o jednu z řady připravovaných tematických prezentací tohoto projektu.   

 red