oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Novým předsedou Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu bude od ledna 2016 JUDr. Vladimír Kůrka

publikováno: 30.09.2015

JUDr. Vladimír Kůrka je od roku 2005 soudcem Ústavního soudu ČR. Po vypršení mandátu se 16. prosince 2015 vrátí na Nejvyšší soud mezi soudce občanskoprávního a obchodního kolegia, odkud na Ústavní soud odešel. S nástupem nového roku pak usedne přímo do čela zmíněného kolegia, kam ho jmenuje předseda Nejvyššího soudu Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

JUDr. Vladimír Kůrka je předním odborníkem na civilní právo, především na procesualistiku, restituce, bytové právo, exekuce, apod. Na Nejvyšším soudu v Brně pracoval od roku 1996 do konce roku 2005. „Vím, že se mohu plně spolehnout na organizační schopnosti JUDr. Vladimíra Kůrky. Vážím si jeho dlouholeté práce v české justici. Z Ústavního soudu se jistě vrátí s dalšími zkušenosti, kterých bude moci ve své funkci v čele Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu využít,“ komentuje budoucí jmenování JUDr. Vladimíra Kůrky předseda Nejvyššího soudu Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Během tříměsíčního překlenovacího období povede do konce kalendářního roku 2015 z pověření předsedy Nejvyššího soudu Občanskoprávní a obchodní kolegium NS jeho současný předseda JUDr. František Ištvánek. O tři měsíce se tak prodlouží jeho funkční období, které původně končilo 30. září 2015. „JUDr. František Ištvánek vyhověl mé žádosti a kolegium povede až do konce letošního roku, aby zajistil v organizaci práce kontinuitu až do doby, kdy se funkce ujme JUDr. Vladimír Kůrka, na jehož příchod čekáme,“ doplnil informace o personální změně na jednom z nejdůležitějších postů předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

Zdroj: Nejvyšší soud