Novým předsedou Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu bude od ledna 2016 JUDr. Vladimír Kůrka


publikováno: 30.09.2015

JUDr. Vladimír Kůrka je předním odborníkem na civilní právo, především na procesualistiku, restituce, bytové právo, exekuce, apod. Na Nejvyšším soudu v Brně pracoval od roku 1996 do konce roku 2005. „Vím, že se mohu plně spolehnout na organizační schopnosti JUDr. Vladimíra Kůrky. Vážím si jeho dlouholeté práce v české justici. Z Ústavního soudu se jistě vrátí s dalšími zkušenosti, kterých bude moci ve své funkci v čele Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu využít,“ komentuje budoucí jmenování JUDr. Vladimíra Kůrky předseda Nejvyššího soudu Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Během tříměsíčního překlenovacího období povede do konce kalendářního roku 2015 z pověření předsedy Nejvyššího soudu Občanskoprávní a obchodní kolegium NS jeho současný předseda JUDr. František Ištvánek. O tři měsíce se tak prodlouží jeho funkční období, které původně končilo 30. září 2015. „JUDr. František Ištvánek vyhověl mé žádosti a kolegium povede až do konce letošního roku, aby zajistil v organizaci práce kontinuitu až do doby, kdy se funkce ujme JUDr. Vladimír Kůrka, na jehož příchod čekáme,“ doplnil informace o personální změně na jednom z nejdůležitějších postů předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

Zdroj: Nejvyšší soud