oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Nový trestní řád může nyní připomínkovat také veřejnost

publikováno: 18.01.2018

Ministerstvo spravedlnosti pracuje na nové podobě trestního řádu a nyní zveřejnilo jeho klíčové části. K textům pracovní skupiny, která se na vzniku kodexu podílí, se tak může vyjádřit odborná i laická veřejnost. Ministerstvo k tomu spustilo zvláštní webové stránky.

Ke zveřejnění přistoupil resort již v této fázi, přestože se nejedná o finální znění řádu: „Některé komerční subjekty totiž nabízejí placený přístup k těmto textům. A toto nepovažujeme za správné a etické,“ uvedl ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán. Ministerstvo nyní zpřístupnilo části týkající se základních zásad trestního řízení, dokazování, přípravného řízení a řízení před soudem v prvním stupni. 

Jedním z hlavních cílů nové úpravy je podle ministerstva zrychlení a zjednodušení trestního řízení tak, aby byla doba mezi spácháním trestného činu a potrestáním pachatele co nejkratší.Proto se v návrhu počítá s možností zkrátit přípravné řízení při vyšetřování přečinů a s rozšířením možností, kdy lze uzavřít dohodu o vině a trestu. U rozsáhlých případů v řízení před soudem prvního stupně navrhuje úprava přednést pouze hlavní body obžaloby a listinných důkazů a v dalším pak odkázat na písemné vyhotovení, které bude k dispozici. 

Ministerstvo si od nových pravidel slibuje také nižší administrativní zátěž orgánů činných v trestním řízení, a to i v návaznosti na projekt elektronizace justice. K dokumentování průběhu trestního řízení bude sloužit elektronický informační systém. 

Na podobě nových pravidel se může svými komentáři podílet odborná i laická veřejnost, a to na zvlášť zřízených webových stránkách – http://tpp.justice.cz. Zde uvedené pasáže zpracované skupinou vedenou profesorkou Dagmar Císařovou byly již v loňském roce zaslány k připomínkám také Komisi pro nový trestní řád složené z odborníků z řad akademické sféry, justice a advokacie. 

Zdroj: justice.cz