Nový trestní řád může nyní připomínkovat také veřejnost


publikováno: 18.01.2018

Ke zveřejnění přistoupil resort již v této fázi, přestože se nejedná o finální znění řádu: „Některé komerční subjekty totiž nabízejí placený přístup k těmto textům. A toto nepovažujeme za správné a etické,“ uvedl ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán. Ministerstvo nyní zpřístupnilo části týkající se základních zásad trestního řízení, dokazování, přípravného řízení a řízení před soudem v prvním stupni. 

Jedním z hlavních cílů nové úpravy je podle ministerstva zrychlení a zjednodušení trestního řízení tak, aby byla doba mezi spácháním trestného činu a potrestáním pachatele co nejkratší.Proto se v návrhu počítá s možností zkrátit přípravné řízení při vyšetřování přečinů a s rozšířením možností, kdy lze uzavřít dohodu o vině a trestu. U rozsáhlých případů v řízení před soudem prvního stupně navrhuje úprava přednést pouze hlavní body obžaloby a listinných důkazů a v dalším pak odkázat na písemné vyhotovení, které bude k dispozici. 

Ministerstvo si od nových pravidel slibuje také nižší administrativní zátěž orgánů činných v trestním řízení, a to i v návaznosti na projekt elektronizace justice. K dokumentování průběhu trestního řízení bude sloužit elektronický informační systém. 

Na podobě nových pravidel se může svými komentáři podílet odborná i laická veřejnost, a to na zvlášť zřízených webových stránkách – http://tpp.justice.cz. Zde uvedené pasáže zpracované skupinou vedenou profesorkou Dagmar Císařovou byly již v loňském roce zaslány k připomínkám také Komisi pro nový trestní řád složené z odborníků z řad akademické sféry, justice a advokacie. 

Zdroj: justice.cz