oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Nové správní poplatky

publikováno: 16.10.2014

Poslanci schválili zpoplatnění návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu a návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy.

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o správních poplatcích, jehož cílem je zavedení nových správních poplatků.  

Zaprvé jde o úhradu za vyřízení žádosti o poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod ve výši 100 Kč. Současná úprava ve vyhlášce č. 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod, byť na základě zmocnění dle § 123 odst. 5 zák. o provozu na poz. kom., nevyhovuje, neboť tato platba má povahu správního poplatku (§ 2 odst. 1 zák. o spr. poplatcích). Proto se navrhuje její zakotvení v zákoně o správních poplatcích. 

Zadruhé se navrhuje zavedení nového správního poplatku za podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu ve výši 2 000 Kč (§ 142 s. ř.) a za podání návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy ve výši 1 000 Kč až 1 000 000 Kč (§ 141 s. ř.). Počet těchto řízení stále roste, např. Ministerstvo vnitra řeší spory o úhrady prokazatelné ztráty za plnění závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě při zajišťování základní dopravní obslužnosti území krajů. 

Předmětem poplatku nadále nebude podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu v případech, kdy správní orgán může o tomto určení rozhodnout i z moci úřední.
Návrh byl schválen ve znění pozměňovacích návrhů výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny. Návrh míří do Senátu. 

Zdroj: www.psp.cz