Nové správní poplatky


publikováno: 16.10.2014

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o správních poplatcích, jehož cílem je zavedení nových správních poplatků.  

Zaprvé jde o úhradu za vyřízení žádosti o poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod ve výši 100 Kč. Současná úprava ve vyhlášce č. 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod, byť na základě zmocnění dle § 123 odst. 5 zák. o provozu na poz. kom., nevyhovuje, neboť tato platba má povahu správního poplatku (§ 2 odst. 1 zák. o spr. poplatcích). Proto se navrhuje její zakotvení v zákoně o správních poplatcích. 

Zadruhé se navrhuje zavedení nového správního poplatku za podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu ve výši 2 000 Kč (§ 142 s. ř.) a za podání návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy ve výši 1 000 Kč až 1 000 000 Kč (§ 141 s. ř.). Počet těchto řízení stále roste, např. Ministerstvo vnitra řeší spory o úhrady prokazatelné ztráty za plnění závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě při zajišťování základní dopravní obslužnosti území krajů. 

Předmětem poplatku nadále nebude podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu v případech, kdy správní orgán může o tomto určení rozhodnout i z moci úřední.
Návrh byl schválen ve znění pozměňovacích návrhů výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny. Návrh míří do Senátu. 

Zdroj: www.psp.cz