oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Nejvyšší soud vydal Ročenku 2017

publikováno: 14.05.2018

V ročence její čtenáři najdou podrobné informace o rozhodovací a judikaturní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za loňský rok.

Ročenka déle rekapituluje činnost jednotlivých úseků a oddělení soudu, mezi nimi i k 1. září 2017 nově zřízeného oddělení střetu zájmů. Stejně jako loni je Ročenka 2017 česko-anglická. Přiložená elektronická verze je v češtině. Ročenka Nejvyššího soudu 2017 

Zdroj: Nejvyšší soud ČR