Nejvyšší soud vydal Ročenku 2017


publikováno: 14.05.2018

Ročenka déle rekapituluje činnost jednotlivých úseků a oddělení soudu, mezi nimi i k 1. září 2017 nově zřízeného oddělení střetu zájmů. Stejně jako loni je Ročenka 2017 česko-anglická. Přiložená elektronická verze je v češtině. Ročenka Nejvyššího soudu 2017 

Zdroj: Nejvyšší soud ČR