oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Nahradí stroje člověka při rozhodování sporů?

publikováno: 23.10.2017

V letošním roce si poprvé připomeneme Evropský den advokátů v den, na který připadá rovněž Evropský den justice, tedy 25. října. Je tomu tak proto, že většina evropských advokátních komor se shodla na tom, že 10. prosinec, jinak též Mezinárodní den lidských práv, je sice velmi spojující termín, vzhledem k postavení advokacie ve společnosti, nicméně jeho důstojné oslavě právě z důvodu takto relativně pozdního ročního data bránila řada obtíží technického rázu, a proto sami advokáti v některých zemích žádali o změnu termínu.

 „Proto tedy nyní nově – Evropský den justice a 25. říjen. V soudních prostorách naše profese vlastně vznikla. Je to místo, kde se historicky advokáti a jejich klienti nejvíce setkávali a dodnes účast advokátů v soudních řízeních je jednou z klíčových součástí našeho povolání. Hlásíme se tak také ke své příslušnosti k justici v širším slova smyslu. 

Letošním tématem je nicméně fenomén nadmíru aktuální – E-voluce advokátů: jak obohacuje digitální transformace vztah občana a advokáta.  Je to téma nejen k hlubokému zamyšlení, ale také rozhlédnutí se kolem sebe a uvědomění si, že technický rozvoj informačních technologií v posledních letech velmi zásadně změnil celou populaci, zejména pak způsoby komunikace mezi lidmi. Obohacují nás nové stále sofistikovanější informační technologie, nebo nás naopak v jistých směrech ochuzují? Pomohou moderní technologie lidem lépe a účinněji chránit jejich práva a svobody nebo je naopak připraví o část svobody a vystaví je ohrožení některých práv, která dříve byla samozřejmostí? Bude se moci občan spolehnout na to, že elektronicky poskytované informace, včetně služeb právních, pocházejí z toho zdroje odkud se domnívají, že je dostávají? Jak budou řešeny nově otázky odpovědnosti, budou-li rady pocházet od umělé inteligence? Jak jistá bude ochrana důvěrnosti určitých elektronických informací? Nahradí stroje člověka při rozhodování sporů? 

Mnoho otázek, mnoho nejistoty při podávání jasných odpovědí.  Advokacie již v současnosti čelí výzvám takzvané sdílené ekonomiky, jako ostatně mnoho dalších profesí, řemesel či povolání.

CCBE vydala e-knihu o konferenci konané na sklonku loňského roku v Paříži, další konference proběhne příští rok v Lille a také Praha v květnu zastihne advokáty v debatách o digitální budoucnosti naší profese. Nebo již o budoucnosti založené na technologiích kvantových?“     

JUDr. Antonín Mokrý, první vice-president Rady evropských advokátních komor (CCBE)

Více si o akcích pořádaných u příležitosti Evropského dne advokátů můžete přečíst ZDE.