Nahradí stroje člověka při rozhodování sporů?


publikováno: 23.10.2017

 „Proto tedy nyní nově – Evropský den justice a 25. říjen. V soudních prostorách naše profese vlastně vznikla. Je to místo, kde se historicky advokáti a jejich klienti nejvíce setkávali a dodnes účast advokátů v soudních řízeních je jednou z klíčových součástí našeho povolání. Hlásíme se tak také ke své příslušnosti k justici v širším slova smyslu. 

Letošním tématem je nicméně fenomén nadmíru aktuální – E-voluce advokátů: jak obohacuje digitální transformace vztah občana a advokáta.  Je to téma nejen k hlubokému zamyšlení, ale také rozhlédnutí se kolem sebe a uvědomění si, že technický rozvoj informačních technologií v posledních letech velmi zásadně změnil celou populaci, zejména pak způsoby komunikace mezi lidmi. Obohacují nás nové stále sofistikovanější informační technologie, nebo nás naopak v jistých směrech ochuzují? Pomohou moderní technologie lidem lépe a účinněji chránit jejich práva a svobody nebo je naopak připraví o část svobody a vystaví je ohrožení některých práv, která dříve byla samozřejmostí? Bude se moci občan spolehnout na to, že elektronicky poskytované informace, včetně služeb právních, pocházejí z toho zdroje odkud se domnívají, že je dostávají? Jak budou řešeny nově otázky odpovědnosti, budou-li rady pocházet od umělé inteligence? Jak jistá bude ochrana důvěrnosti určitých elektronických informací? Nahradí stroje člověka při rozhodování sporů? 

Mnoho otázek, mnoho nejistoty při podávání jasných odpovědí.  Advokacie již v současnosti čelí výzvám takzvané sdílené ekonomiky, jako ostatně mnoho dalších profesí, řemesel či povolání.

CCBE vydala e-knihu o konferenci konané na sklonku loňského roku v Paříži, další konference proběhne příští rok v Lille a také Praha v květnu zastihne advokáty v debatách o digitální budoucnosti naší profese. Nebo již o budoucnosti založené na technologiích kvantových?“     

JUDr. Antonín Mokrý, první vice-president Rady evropských advokátních komor (CCBE)

Více si o akcích pořádaných u příležitosti Evropského dne advokátů můžete přečíst ZDE.