oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ministr spravedlnosti a předseda ČAK: Konec nedůstojných prohlídek advokátů

publikováno: 16.05.2013

„Příslušníky justiční stráže jsem byl vyzván ke svléknutí saka a nakonec i bot a pásku od kalhot. Kalhoty pak logicky hrozily sesmeknutím a nebylo daleko od situace, kdy jsem se před svým klientem mohl ocitnout ve spodním prádle. Celé prohlídce navíc přihlíželi další čekající na vstup do budovy soudu.“

Ministr spravedlnosti a předseda ČAK:

Konec nedůstojných prohlídek advokátů

Takto popsal České advokátní komoře jednání justiční stráže při vstupu do soudní budovy jeden z advokátů. Stížností na podobné zkušenosti advokátů stále přibývalo. Proto se předseda České advokátní komory JUDr. Martin Vychopeň obrátil s žádostí o řešení takových nedůstojných prohlídek na Ministerstvo spravedlnosti ČR. 

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., nechal průběh prohlídek advokátů při vstupu do soudních budov důkladně prověřit. V ojedinělých případech byly stížnosti vyhodnoceny jako oprávněné a bylo zřejmé, že je potřeba sjednotit postup justiční stráže tak, aby k takovým excesům nedocházelo.

K bezpečnostním problémům se sešla celorepubliková porada ředitelů věznic a vazebních věznic, a to dne 27. 3. 2013. První náměstek ministra spravedlnosti JUDr. Daniel Volák, do jehož gesce spadá justiční i vězeňská část resortu, prostřednictvím generálního ředitele Vězeňské služby ČR plk. Mgr. Petra Dohnala vydal jednoznačné pokyny.

„S okamžitou platností jsou zakázány nedůstojné prohlídky advokátů při vstupu do soudních budov. Advokáti nesmějí být bezdůvodně vystaveni praktikám typu sundávání opasků, zouvání, svlékání, kontrolám notebooků, tabletů, a podobně,“ specifikoval pokyny první náměstek Volák a dodal, že Ministerstvo spravedlnosti vydalo pokyn písemně.

Základní prohlídka na přítomnost zbraní prostřednictvím detektorů však zůstává zachována.

 

Sč, icha

 

Foto Marie Kurková

Popis foto: U bezpečnostního rámu při vstupu do jedné ze soudních budou zleva: JUDr. Martin Vychopeň – předseda ČAK, JUDr. Pavel Blažek, Ph. D. – ministr spravedlnosti, plk. Mgr. Petr Dohnal – generální ředitel Vězeňské služby ČR a JUDr. Daniel Volák – první náměstek ministra spravedlnosti.