Ministr spravedlnosti a předseda ČAK: Konec nedůstojných prohlídek advokátů


publikováno: 16.05.2013

Ministr spravedlnosti a předseda ČAK:

Konec nedůstojných prohlídek advokátů

Takto popsal České advokátní komoře jednání justiční stráže při vstupu do soudní budovy jeden z advokátů. Stížností na podobné zkušenosti advokátů stále přibývalo. Proto se předseda České advokátní komory JUDr. Martin Vychopeň obrátil s žádostí o řešení takových nedůstojných prohlídek na Ministerstvo spravedlnosti ČR. 

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., nechal průběh prohlídek advokátů při vstupu do soudních budov důkladně prověřit. V ojedinělých případech byly stížnosti vyhodnoceny jako oprávněné a bylo zřejmé, že je potřeba sjednotit postup justiční stráže tak, aby k takovým excesům nedocházelo.

K bezpečnostním problémům se sešla celorepubliková porada ředitelů věznic a vazebních věznic, a to dne 27. 3. 2013. První náměstek ministra spravedlnosti JUDr. Daniel Volák, do jehož gesce spadá justiční i vězeňská část resortu, prostřednictvím generálního ředitele Vězeňské služby ČR plk. Mgr. Petra Dohnala vydal jednoznačné pokyny.

„S okamžitou platností jsou zakázány nedůstojné prohlídky advokátů při vstupu do soudních budov. Advokáti nesmějí být bezdůvodně vystaveni praktikám typu sundávání opasků, zouvání, svlékání, kontrolám notebooků, tabletů, a podobně,“ specifikoval pokyny první náměstek Volák a dodal, že Ministerstvo spravedlnosti vydalo pokyn písemně.

Základní prohlídka na přítomnost zbraní prostřednictvím detektorů však zůstává zachována.

 

Sč, icha

 

Foto Marie Kurková

Popis foto: U bezpečnostního rámu při vstupu do jedné ze soudních budou zleva: JUDr. Martin Vychopeň – předseda ČAK, JUDr. Pavel Blažek, Ph. D. – ministr spravedlnosti, plk. Mgr. Petr Dohnal – generální ředitel Vězeňské služby ČR a JUDr. Daniel Volák – první náměstek ministra spravedlnosti.