oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Memorandum o spolupráci mezi právnickými profesemi

publikováno: 26.09.2017

Jednota českých právníků (JČP), která považuje za své hlavní poslání rozvoj právní kultury, právního státu a právního povědomí občanů, iniciovala podpis Memoranda o spolupráci mezi JČP a jednotlivými organizacemi sdružujícími právnické profese.

V pondělí, 25. 9. 2017 bylo ve Werichově vile toto memorandum podepsáno. Za JČP ho podepsal její předseda Pavel Rychetský, za NK ČR prezident Radim Neubauer, za EK ČR viceprezident Vladimír Plášil, za SU ČR prezidentka Daniela Zemanová, za USZ ČR prezident Jan Lata a za UPP ČR prezidentka Marie Brejchová.  

Zleva: prezident USZ ČR Jan Lata, prezidentka SU ČR Daniela Zemanová, předseda pražské pobočky JČP Martin Foukal, předseda JČP Pavel Rychetský, viceprezident EK ČR Vladimír Plášil, prezident NK ČR Radim Neubauer a zcela vpravo nový předseda ČAK Vladimír Jirousek   Slavnostního aktu podpisu se zúčastnil i nově zvolený předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek, který vysvětlil v tuto chvíli pod memorandem chybějící podpis České advokátní komory. 

Vznikající iniciativa přišla totiž v momentu těsně před 7. sněmem ČAK, a tak nebyl časový prostor memorandum řádně projednat v širším kolokviu volených orgánů ČAK v situaci, kdy se ČAK neměla možnost na přípravě jeho obsahu podílet. 

Nově zvolené orgány ČAK se v nejbližším časovém horizontu iniciativou JČP budou zcela jistě zabývat, jak přítomné ujistil předseda Jirousek, a v budoucnu se k němu případně připojí. Předseda ČAK rovněž připomněl, že to v minulosti ostatně byla právě Česká advokátní komora, která razila nutnost přátelské spolupráce mezi jednotlivými právnickými profesemi, tak, aby z ní měla prospěch celá česká justice a společnost. 

(icha)

Foto: Jakub Syrůček