Memorandum o spolupráci mezi právnickými profesemi


publikováno: 26.09.2017

V pondělí, 25. 9. 2017 bylo ve Werichově vile toto memorandum podepsáno. Za JČP ho podepsal její předseda Pavel Rychetský, za NK ČR prezident Radim Neubauer, za EK ČR viceprezident Vladimír Plášil, za SU ČR prezidentka Daniela Zemanová, za USZ ČR prezident Jan Lata a za UPP ČR prezidentka Marie Brejchová.  

Zleva: prezident USZ ČR Jan Lata, prezidentka SU ČR Daniela Zemanová, předseda pražské pobočky JČP Martin Foukal, předseda JČP Pavel Rychetský, viceprezident EK ČR Vladimír Plášil, prezident NK ČR Radim Neubauer a zcela vpravo nový předseda ČAK Vladimír Jirousek   Slavnostního aktu podpisu se zúčastnil i nově zvolený předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek, který vysvětlil v tuto chvíli pod memorandem chybějící podpis České advokátní komory. 

Vznikající iniciativa přišla totiž v momentu těsně před 7. sněmem ČAK, a tak nebyl časový prostor memorandum řádně projednat v širším kolokviu volených orgánů ČAK v situaci, kdy se ČAK neměla možnost na přípravě jeho obsahu podílet. 

Nově zvolené orgány ČAK se v nejbližším časovém horizontu iniciativou JČP budou zcela jistě zabývat, jak přítomné ujistil předseda Jirousek, a v budoucnu se k němu případně připojí. Předseda ČAK rovněž připomněl, že to v minulosti ostatně byla právě Česká advokátní komora, která razila nutnost přátelské spolupráce mezi jednotlivými právnickými profesemi, tak, aby z ní měla prospěch celá česká justice a společnost. 

(icha)

Foto: Jakub Syrůček