oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Memorandum CCBE o vzájemném uznávání přeshraničního celoživotního vzdělávání advokátů

publikováno: 20.03.2017

Dne 24. února 2017 podepsalo v rámci Evropské prezidentské konference ve Vídni vice než 40 zástupců evropských advokátních komor Memorandum CCBE o vzájemném uznávání přeshraničního celoživotního vzdělávání advokátů. Za Českou advokátní komoru memorandum podepsal její předseda JUDr. Martin Vychopeň.

Smyslem Memoranda je podpořit a zjednodušit volný pohyb advokátů v rámci členských států CCBE, ve kterých je celoživotní profesní vzdělávání povinné, nebo doporučené a umožnit tak ve vztahu ke vzdělávání větší flexibilitu svých členů. 

Memorandum obsahuje informace signatářům – národním advokátním komorám, jak postupovat při uznávání přeshraničního vzdělávání advokátů, které advokáti získali v zahraničí, tj. nikoliv v zemi, ve které získali oprávnění k poskytování právních služeb.     

Signatáři memoranda odsouhlasili, že:  

Advokát by měl k osvědčení (dokladu o účasti) připojit všechny další dokumenty, jako např. program, prezentace, seznam učebního materiálu (základní přehled, nikoliv vyčerpávající seznam). Advokátní komora by měla v souladu se svými národními, regionálními nebo místními pravidly tyto informace vzít v úvahu. 

Memorandum a seznam signatářů je k dispozici na webových stránkách CCBE a předpokládá se jeho zveřejnění na Evropském vzdělávacím portálu, který bude součástí portálu e-justice provozovaného Evropskou komisí.