Memorandum CCBE o vzájemném uznávání přeshraničního celoživotního vzdělávání advokátů


publikováno: 20.03.2017

Smyslem Memoranda je podpořit a zjednodušit volný pohyb advokátů v rámci členských států CCBE, ve kterých je celoživotní profesní vzdělávání povinné, nebo doporučené a umožnit tak ve vztahu ke vzdělávání větší flexibilitu svých členů. 

Memorandum obsahuje informace signatářům – národním advokátním komorám, jak postupovat při uznávání přeshraničního vzdělávání advokátů, které advokáti získali v zahraničí, tj. nikoliv v zemi, ve které získali oprávnění k poskytování právních služeb.     

Signatáři memoranda odsouhlasili, že:  

Advokát by měl k osvědčení (dokladu o účasti) připojit všechny další dokumenty, jako např. program, prezentace, seznam učebního materiálu (základní přehled, nikoliv vyčerpávající seznam). Advokátní komora by měla v souladu se svými národními, regionálními nebo místními pravidly tyto informace vzít v úvahu. 

Memorandum a seznam signatářů je k dispozici na webových stránkách CCBE a předpokládá se jeho zveřejnění na Evropském vzdělávacím portálu, který bude součástí portálu e-justice provozovaného Evropskou komisí.