oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

„Marketingové právo v sociálních médiích“

publikováno: 19.09.2016

Palác Dunaj, Voršilská 14, Praha 1, 21. 10. 2016, 10-12 hodin VSTUP VOLNÝ, přihlaste se na: scc@scc.cz, do předmětu zprávy uveďte ADLAW.

ADLAW INTERNATIONAL pod záštitou České advokátní komory pořádá dne 21. října 2016 v paláci Dunaj konferenci „Marketingové právo v sociálních médiích“.

Na programu zazní mj. tato témata:

• Osobní identita v sociálních médiích (falešné profily)

• Ochrana osobnosti v sociálních médiích (ochrana podoby a soukromí, nakládání s osobními údaji, cookies)

• Fotografie v marketingu (práva k fotografii, obsah zachycený na fotografii)

Mezinárodní síť ADLAW INTERNATIONAL sdružuje advokátní kanceláře zabývající se reklamním a marketingovým právem. Tato oblast zahrnuje kromě samotné regulace reklamy také otázky práva autorského a práv průmyslových, nekalé soutěže, ochrany osobnosti včetně ochrany osobních dat, ochrany spotřebitele, práva informačních technologií a další.

ADLAW INTERNATIONAL existuje od roku 1992 a v současnosti čítá 23 členů ze všech koutů světa, jak je možno přesvědčit se na www.adlawinternational.com. Členskou základnu tvoří významné kanceláře s dobrou pověstí. Sdružení pořádá každoročně mezinárodní konferenci v některé z členských kanceláří na aktuální téma marketingového práva. V minulých letech se konala např. v Londýně, Miláně, Madridu, Amsterdamu, Kodani, Stockholmu, Berlíně, Lisabonu, Buenos Aires, Rio de Janeiru, Novém Dillí, Chicagu a nyní, po Paříži, je na řadě Praha.

Konference je vždy otevřena odborné právní i marketingové veřejnosti, mohou se jí účastnit místní advokáti i koncipienti. Sdílení zkušeností z jednotlivých zemí inspiruje a přispívá ke vzdělanosti všech zúčastněných.

Letošní téma si vyžádala marketingová praxe, která řeší především právní regulaci v sociálních médiích. Překotný rozvoj technologií staví právníky i marketéry před řadu otázek. Co s falešnými profily na sociálních sítích, zda jsou cookies osobními údaji, jaké podmínky a následky má sdílení příspěvků na sociálních sítích a za jakých podmínek mohu užít fotografii účastníka promo akce, to jsou jen některé z bodů, jimiž se konference bude zabývat. Příspěvky se očekávají jak z pohledu práva, tak marketérů. Účast zahraničních právních kanceláří přinese pohled z jiných zemí.