oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Legislativní rada doporučila změny ve vymáhání dluhů u manželů

publikováno:

Legislativní rada vlády doporučila vládě ČR schválit novelu občanského soudního řádu, která mimo jiné upravuje vymáhání dluhů v případech společného jmění manželů. Předseda rady a ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier řekl, že jde o první krok ke zmírnění problémů s exekucemi.

„Nový občanský zákoník a procesní předpisy doposud nebyly v souladu. Takže podle procesních předpisů se postihuje i majetek toho z manželů, který by podle hmotněprávních předpisů postižen být neměl,“ vysvětlil Dienstbier.        

Návrh ukládá soudům a soudním exekutorům, aby při nařizování výkonu rozhodnutí zohledňovali skutečnost, že zákonný rozsah společného jmění manželů byl zúžen či jinak dotčen smlouvou nebo rozhodnutím soudu o manželském majetkovém režimu.

Podle platné právní úpravy se totiž k takovým smlouvám či rozhodnutím nepřihlíží. Manžel dlužníka nyní musí podat vylučovací žalobu k soudu, který teprve následně rozhoduje o vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Další novinkou je to, že účastník občanskoprávního soudního řízení bude mít automaticky právo na přiznání náhrady hotových výdajů a ušlého výdělku, i když v řízení nebude zastoupen. Toto právo přitom bude moci využít, aniž by musel hotové výdaje a ušlý zisk prokazovat. Paušální výši částek totiž určí vyhláška.

Nezastoupený účastník by tak měl ve sporech, ve kterých soud rozhodne o peněžitém plnění ve výši nepřesahujícím 10 000 korun, právo na přiznání náhrady hotových výdajů a ušlého výdělku ve výši 600 korun, a v ostatních případech ve výši 1000 korun. V exekučním řízení by se pak tyto sazby snižovaly na polovinu, tedy na 300 korun, respektive na 500 korun.

Zdroj: ČTK