Legislativní rada doporučila změny ve vymáhání dluhů u manželů


publikováno:

„Nový občanský zákoník a procesní předpisy doposud nebyly v souladu. Takže podle procesních předpisů se postihuje i majetek toho z manželů, který by podle hmotněprávních předpisů postižen být neměl,“ vysvětlil Dienstbier.        

Návrh ukládá soudům a soudním exekutorům, aby při nařizování výkonu rozhodnutí zohledňovali skutečnost, že zákonný rozsah společného jmění manželů byl zúžen či jinak dotčen smlouvou nebo rozhodnutím soudu o manželském majetkovém režimu.

Podle platné právní úpravy se totiž k takovým smlouvám či rozhodnutím nepřihlíží. Manžel dlužníka nyní musí podat vylučovací žalobu k soudu, který teprve následně rozhoduje o vyloučení majetku z výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Další novinkou je to, že účastník občanskoprávního soudního řízení bude mít automaticky právo na přiznání náhrady hotových výdajů a ušlého výdělku, i když v řízení nebude zastoupen. Toto právo přitom bude moci využít, aniž by musel hotové výdaje a ušlý zisk prokazovat. Paušální výši částek totiž určí vyhláška.

Nezastoupený účastník by tak měl ve sporech, ve kterých soud rozhodne o peněžitém plnění ve výši nepřesahujícím 10 000 korun, právo na přiznání náhrady hotových výdajů a ušlého výdělku ve výši 600 korun, a v ostatních případech ve výši 1000 korun. V exekučním řízení by se pak tyto sazby snižovaly na polovinu, tedy na 300 korun, respektive na 500 korun.

Zdroj: ČTK