oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Konec nedorozumění při poskytování právních služeb ve věznicích

publikováno: 08.03.2018

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR informovalo Českou advokátní komoru o svém interním nařízení, kterým se stanoví postup vazebních věznic a věznic v souvislosti s poskytováním právních služeb obhájců a advokátů obviněným, odsouzeným nebo chovancům.

„Uvedením těchto ustanovení do praxe by mělo dojít k odstranění nedorozumění, která vznikala při poskytování právních služeb advokáty ve věznicích,“ napsal Mgr. Pavel Kolář, ředitel právního odboru GŘ Vězeňské služby ČR.

Nedorozumění prý vznikala nejčastěji proto, že v současné době významné množství odsouzených pracuje, takže se tyto osoby mohou v době plánované schůzky s advokátem právě nacházet v zaměstnání mimo areál věznice. Mohou být také přemístěny do jiné organizační jednotky, nebo se mohou nacházet v nemocničním nařízení, takže účel návštěvy advokátů u nich může být tím pádem zmařen.

Proto vězeňská služba v rámci dalšího zlepšování spolupráce doporučuje, aby advokáti, pokud je to možné, oznámili svoji návštěvu předem, případně i s uvedením předpokládané doby trvání návštěvy. Okamžitě tak dostanou zpětnou vazbu, zda bude v tu dobu jejich klient v areálu věznice a nemůže se tedy stát, že advokát přijede na návštěvu zbytečně.

I předpokládaná doba návštěvy je pro vedení věznice významnou informací z důvodu plánování obsazenosti návštěvních místností, jejichž počet není vždy dostatečný.

Plánované návštěvy oznamujte prostřednictvím datové schránky té které věznice.

-dak-