Konec nedorozumění při poskytování právních služeb ve věznicích


publikováno: 08.03.2018

„Uvedením těchto ustanovení do praxe by mělo dojít k odstranění nedorozumění, která vznikala při poskytování právních služeb advokáty ve věznicích,“ napsal Mgr. Pavel Kolář, ředitel právního odboru GŘ Vězeňské služby ČR.

Nedorozumění prý vznikala nejčastěji proto, že v současné době významné množství odsouzených pracuje, takže se tyto osoby mohou v době plánované schůzky s advokátem právě nacházet v zaměstnání mimo areál věznice. Mohou být také přemístěny do jiné organizační jednotky, nebo se mohou nacházet v nemocničním nařízení, takže účel návštěvy advokátů u nich může být tím pádem zmařen.

Proto vězeňská služba v rámci dalšího zlepšování spolupráce doporučuje, aby advokáti, pokud je to možné, oznámili svoji návštěvu předem, případně i s uvedením předpokládané doby trvání návštěvy. Okamžitě tak dostanou zpětnou vazbu, zda bude v tu dobu jejich klient v areálu věznice a nemůže se tedy stát, že advokát přijede na návštěvu zbytečně.

I předpokládaná doba návštěvy je pro vedení věznice významnou informací z důvodu plánování obsazenosti návštěvních místností, jejichž počet není vždy dostatečný.

Plánované návštěvy oznamujte prostřednictvím datové schránky té které věznice.

-dak-