oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Ke stavebnímu zákonu se ve sněmovních výborech sešlo 340 návrhů

publikováno: 27.01.2017

K vládní novele stavebního zákona, která má především umožnit sloučení územního a stavebního řízení i řízení o posuzování vlivu staveb na životní prostředí, se ve sněmovních výborech sešlo kolem 340 pozměňovacích návrhů. Novela má za cíl hlavně zjednodušit a zrychlit povolování staveb, souvisí s chystanou novelou zákona o EIA, posuzování vlivu záměru na životní prostředí.

Kritici ale upozorňují, že obě právní úpravy mohou proces EIA oslabit. Podle Strany Zelených přichystala vláda několik restriktivních opatření, například zrušení veřejného slyšení nebo nezveřejňování odborných posudků v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí. Obávají se, že například u jaderných zařízení povolovaných podle atomového zákona lidé nebudou moci do těchto řízení jakkoliv vstupovat.  

V podaných návrzích lze podle ministryně spatřovat snahu měnit ty zákony, které stavebníkům ukládají povinnosti získat samostatné povolení, různé výjimky nebo závazná stanoviska. Některé návrhy považuje ministryně za podařené. Jde například o možnost stavebního úřadu povolit změnu územního rozhodnutí nejen v případě, že se změnila územně plánovací dokumentace, ale i v případě, že se změnily jiné podklady pro vydání původního územního rozhodnutí.

S řadou jiných pozměňovacích návrhů ale nesouhlasí, týká se to například posunutí termínu konce platnosti starých územních plánů z 31. prosince 2020 na konec roku 2031. Nesouhlasí ani s návrhem na přísnější povolování náboženských staveb některých církví a náboženských společností.

Jednou z hlavních navrhovaných změn v novele je možnost sloučit nyní oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí, tzv. EIA. Sloučit se mají do koordinovaného povolovacího řízení. Taková stavba bude jedním úředním rozhodnutím současně umístěna i povolena. Sloučené řízení však nebude povinné; investor si bude moci vybrat, zda ho chce využít, nebo zda bude postupovat podle dosavadní právní úpravy.

Sloučení stavebního řízení bude možné především u staveb drah, silnic, dálnic, místních komunikací nebo vodních děl a také u staveb souvisejících s úložišti radioaktivních odpadů, ropovodů, produktovodů, u přenosových sítí elektřiny nebo u elektráren s instalovaným výkonem 100 megawatt a výše. Podle Strany Zelených novela stavebního zákona zruší povinnost svolat v rámci posuzování vlivu záměru na životní prostředí ústní veřejné projednání projektu. 

Zdroj: ČTK