oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Justice zahájila debatu o novele zákona o soudech a soudcích

publikováno: 15.10.2018

Ministerstvo spravedlnosti uspořádalo dne 15. října 2018 první z kulatých stolů zaměřujících se na novelu zákona o soudech a soudcích, kterou Ministerstvo spravedlnosti plánuje předložit v příštím roce. Na tomto kulatém stole diskutovali zástupci Ministerstva spravedlnosti s předsedy krajských soudů, vyšších soudů a zástupci odborné veřejnosti o problematice výběru soudců a soudních funkcionářů, kariérním postupu a hodnocení činnosti soudců.

Účastníci jednali o právní úpravě pravidel pro výběr soudců a soudních funkcionářů, stejně tak, jako o otázkách týkajících se přípravy právní úpravy kariérního postupu soudců, který v současné době není v českém právním řádu komplexně upraven. Mezi další témata patřila také problematika hodnocení činnosti soudců, která by mimo jiné po vzoru slovenské právní úpravy měla být zakotvena i v českém zákonu o soudech a soudcích, a to se zohledněním limitů stanovených v nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 7/02.

Mezi diskutujícími nechyběli kromě ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a zástupců Ministerstva spravedlnosti ani předsedové krajských soudů, zástupci Nejvyššího soudu, Soudcovské unie ČR, Nejvyššího státního zastupitelství a Kanceláře veřejné ochránkyně práv. Příspěvky řečníků poukazovaly jak na návrhy budoucí právní úpravy, tak i na úpravu zahraniční, která by se pro přípravu novely zákona o soudech a soudcích mohla stát cenným podkladem.

Cílem tohoto kulatého stolu bylo zmapovat představy zástupců justice o budoucí právní úpravě a získat podněty a cenné informace pro připravovanou novelu. K tomu mělo napomoci i dotazníkové šetření, které v rámci justice k tématům výběru soudců a soudních funkcionářů, kariérního postupu a hodnocení činnosti soudců Ministerstvo spravedlnosti, uspořádalo.

Zdroj: Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti