oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

JUDr. PhDr. Balík zvolen předsedou výboru PECO

publikováno: 28.02.2017

Dne 17. února 2017 byl JUDr. PhDr. Stanislav Balík, vedoucí české delegace při Radě evropských advokátních komor (CCBE), zvolen předsedou CCBE výboru PECO (Výbor pro střední a východní Evropu), jednoho z nejvýznamnějších výborů CCBE. Ve funkci vystřídal Ranka Pelicariće z Chorvatska, který byl zvolen třetím vice-prezidentem CCBE.

Cílem Výboru PECO je podporovat státy střední a východní Evropy v prosazování principu právního státu a při činnostech na vnitrostátních právních reformách. Dále Výbor PECO průběžně monitoruje a analyzuje soudní procesy, ve kterých figurují advokáti jako oběti porušení lidskoprávních ustanovení, nebo kde jsou jejich práva ohrožena. Výbor PECO je tvořen jak členy CCBE, tak i přidruženými advokátními komorami a komorami s pozorovatelským statusem. K činnosti na Výboru PECO jsou přizvány rovněž advokátní komory za třetích zemí.