JUDr. PhDr. Balík zvolen předsedou výboru PECO


publikováno: 28.02.2017

Cílem Výboru PECO je podporovat státy střední a východní Evropy v prosazování principu právního státu a při činnostech na vnitrostátních právních reformách. Dále Výbor PECO průběžně monitoruje a analyzuje soudní procesy, ve kterých figurují advokáti jako oběti porušení lidskoprávních ustanovení, nebo kde jsou jejich práva ohrožena. Výbor PECO je tvořen jak členy CCBE, tak i přidruženými advokátními komorami a komorami s pozorovatelským statusem. K činnosti na Výboru PECO jsou přizvány rovněž advokátní komory za třetích zemí.