oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Informace o povinných platbách

autor: Redakce
publikováno: 23.10.2013

Vážené advokátky, vážení advokáti,

rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že jsme uveřejnili informaci o povinných platbách a podmínkách pojistného na nadcházející rok 2014.

Informace o výši a splatnosti příspěvku na činnost České advokátní komory, výši a splatnosti odvodu do sociálního fondu Komory, výši a splatnosti odvodu do fondu Komory pro vzdělávání advokátních koncipientů za rok 2013 a o výši a splatnosti pojistného pro rok 2014 naleznete v Bulletinu advokacie č. 10/2013 a také na našich internetových stránkách www.cak.cz v rubrice Povinné platby a pojistné.

Platné znění usnesení č. 4/2009 Věstníku s účinností od 1. 1. 2011, kterým se stanoví minimální limity pojistného plnění z pojištění advokátů, naleznete taktéž na našich webových stránkách.