Informace o povinných platbách


autor: Redakce
publikováno: 23.10.2013

Vážené advokátky, vážení advokáti,

rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že jsme uveřejnili informaci o povinných platbách a podmínkách pojistného na nadcházející rok 2014.

Informace o výši a splatnosti příspěvku na činnost České advokátní komory, výši a splatnosti odvodu do sociálního fondu Komory, výši a splatnosti odvodu do fondu Komory pro vzdělávání advokátních koncipientů za rok 2013 a o výši a splatnosti pojistného pro rok 2014 naleznete v Bulletinu advokacie č. 10/2013 a také na našich internetových stránkách www.cak.cz v rubrice Povinné platby a pojistné.

Platné znění usnesení č. 4/2009 Věstníku s účinností od 1. 1. 2011, kterým se stanoví minimální limity pojistného plnění z pojištění advokátů, naleznete taktéž na našich webových stránkách.