oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Implementační novela trestního zákoníku

publikováno: 18.11.2014

Navrhovaná implementační novela, kterou minulý týden schválila vláda, vychází z potřeby včlenit do českého právního řádu předpisy Evropské unie o tzv. kyberútocích, o ochraně životního prostředí a požadavky některých mezinárodních uskupení v oblasti boje s korupcí a praním špinavých peněz (tzv. Moneyval). Jde o změny, jejichž cílem je dosažení standardů právní úpravy vyplývajících z mezinárodních i evropských závazků České republiky. Směrnice definuje jednání, která mají být ve všech státech Evropské unie považována za trestná, a žádá konkrétní minimální výši horní hranice trestní sazby u těchto činů.

Do trestního zákoníku se proto doplní některé skutkové podstaty nebo se upraví ty stávající. „Trestnou se například stane již samotné přípravné jednání u trestného činu podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti, což by mohlo výrazně přispět k čistotě podnikatelských vztahů,“ uvedla ministryně spravedlnosti Helena Válková. 

Rovněž lze předpokládat, že i navrhovaná úprava trestných činů v oblasti životního prostředí a útoků na informační systémy bude mít kladný vliv na podnikatelské prostředí, neboť zpřesnění některých skutkových podstat a zvýšení trestních sazeb odradí některé podnikatelské subjekty od trestné činnosti v dané oblasti. 

Termín pro implementaci směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2013/40/EU o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV byl stanoven pro všechny členské státy Evropské unie až na 4. září 2015. Včasné zavedení evropské směrnice je podle Válkové dalším důkazem, že vláda myslí svůj boj proti všem formám korupce a závažné hospodářské kriminalitě vážně.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR