Implementační novela trestního zákoníku


publikováno: 18.11.2014

Do trestního zákoníku se proto doplní některé skutkové podstaty nebo se upraví ty stávající. „Trestnou se například stane již samotné přípravné jednání u trestného činu podílnictví a legalizace výnosů z trestné činnosti, což by mohlo výrazně přispět k čistotě podnikatelských vztahů,“ uvedla ministryně spravedlnosti Helena Válková. 

Rovněž lze předpokládat, že i navrhovaná úprava trestných činů v oblasti životního prostředí a útoků na informační systémy bude mít kladný vliv na podnikatelské prostředí, neboť zpřesnění některých skutkových podstat a zvýšení trestních sazeb odradí některé podnikatelské subjekty od trestné činnosti v dané oblasti. 

Termín pro implementaci směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2013/40/EU o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV byl stanoven pro všechny členské státy Evropské unie až na 4. září 2015. Včasné zavedení evropské směrnice je podle Válkové dalším důkazem, že vláda myslí svůj boj proti všem formám korupce a závažné hospodářské kriminalitě vážně.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR