oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Funkční období předsedů kolegií

publikováno: 01.07.2014

Poslanci schválili zavedení funkčního období předsedů kolegií Nejvyššího soudu a zvýšení platů ústavních soudců.

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o soudech a soudcích, jehož cílem je personální obnova ve funkcích předsedů kolegií Nejvyššího soudu. Navrhuje se zakotvit pětileté funkční období předsedů kolegií Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu Jejich funkce zanikne též ze zákona uplynutím funkčního období.

Ostatní funkcionáři soudu mají délku funkčního období stanovenou:
- 10 let předseda a místopředseda Nejvyššího soudu a předseda a místopředseda Nejvyššího správního soudu,
- 7 let předsedové a místopředsedové vrchních, krajských a okresních soudů.

V současné době není délka funkčního období předsedy kolegia upravena, proto jde o dobu neurčitou. Nejvyšší správní soud ke dni 1. 1. 2014 svá kolegia zrušil (více viz PZ 376/2013). Přijaté pozměňovací návrhy ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny odstraňují disproporci platových úrovní mezi soudci obecných soudů a soudci Ústavního soudu a dále stanoví, že předsedovi Nejvyššího soudu, který byl jmenován do funkce přede dnem 1. 10. 2008, končí funkční období dnem, kterým skončí funkční období předsedovi Nejvyššího správního soudu. Návrh nyní míří do Senátu.