Funkční období předsedů kolegií


publikováno: 01.07.2014

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona o soudech a soudcích, jehož cílem je personální obnova ve funkcích předsedů kolegií Nejvyššího soudu. Navrhuje se zakotvit pětileté funkční období předsedů kolegií Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu Jejich funkce zanikne též ze zákona uplynutím funkčního období.

Ostatní funkcionáři soudu mají délku funkčního období stanovenou:
- 10 let předseda a místopředseda Nejvyššího soudu a předseda a místopředseda Nejvyššího správního soudu,
- 7 let předsedové a místopředsedové vrchních, krajských a okresních soudů.

V současné době není délka funkčního období předsedy kolegia upravena, proto jde o dobu neurčitou. Nejvyšší správní soud ke dni 1. 1. 2014 svá kolegia zrušil (více viz PZ 376/2013). Přijaté pozměňovací návrhy ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny odstraňují disproporci platových úrovní mezi soudci obecných soudů a soudci Ústavního soudu a dále stanoví, že předsedovi Nejvyššího soudu, který byl jmenován do funkce přede dnem 1. 10. 2008, končí funkční období dnem, kterým skončí funkční období předsedovi Nejvyššího správního soudu. Návrh nyní míří do Senátu.