oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie • oficiální stránky odborného  právnického časopisu české advokacie  
AK Logo Logo
vítejte!
Právě jste vstoupili na Bulletin advokacie online. Naleznete zde obsah stavovského odborného časopisu Bulletin advokacie i příspěvky exklusivně určené jen pro tento portál.
Top banner Top banner Top banner
NEJČTENĚJŠÍ
CHCETE SI OBJEDNAT?
Zákon o advokacii a stavovské předpisy
Wolters Kluwer
Nesporná řízení I
450 Kč
natuzzi sale

Archiv BA

Archiv čísel

anketa

Vítáte zavedení advokátního procesu v záměru CŘS?
PARTNEŘI
SAK ePravo WKCR

Dohled nad státními podniky

publikováno: 02.01.2017

Ministerstva získávají od 1. ledna 2017 větší dohled nad státními podniky, které založily. Vstupuje totiž v účinnost novela zákona o státním podniku, která má přesněji vymezit pravidla jejich hospodaření s majetkem státu, vymezit odpovědnost ředitelů, jejich zástupců a členů dozorčích rad. Má také omezit korupční rizika při nakládání s nepotřebným majetkem státních podniků. Změna zákona vychází především ze zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrol státních podniků.

Novela zavádí například konkurenční doložky pro generální ředitele těchto firem a vymezuje pravomoci a kompetence dozorčích rad. Změna zákona se týká například České pošty, Lesů ČR či Řízení letového provozu.

Novela počítá se zákazem konkurence pro ředitele, jeho zástupce a pro členy dozorčí rady státního podniku. Opatření má zabránit tomu, aby podnikali ve stejném předmětu činnosti jako státní firma. Nebudou moci působit v orgánech jiné firmy se stejným nebo podobným předmětem podnikání nebo se na jejich podnikání podílet. Výjimkou bude vlastnictví akcií z kuponové privatizace.

Ministerstva budou mít nyní dva roky na to, aby ve spolupráci s podniky upravila zakládací listiny a statuty podniků a podala návrh na zápis změn do obchodního rejstříku.

Novela také umožní státním podnikům převádět krajům a obcím bezúplatně pozemky, na nichž se nacházejí pozemní komunikace II. a III. třídy. Územně samosprávný celek o to bude muset požádat a bude s tím muset souhlasit zakladatel státního pozemku. Podle vlády se tím napraví současný stav, kdy se samosprávám převedly komunikace, ale už nikoli pozemky pod nimi, které tak zůstaly státu. Pokud chce dnes kraj nebo obec žádat na opravy silnic o dotace Evropské unie nebo Státního fondu dopravní infrastruktury, musí pozemky pod komunikacemi vlastnit.

Zdroj: ČTK